September 04 2016 0Comment

Vatrostalna stakla

Vatrostalna stakla imaju keramičku strukturu i otrpona su na ekstremne temperature kao i temperaturne šokove (polivanje hladnom vodom po užarenom staklu). Vatrostalno staklo je debljine 4mm, prozirno je, svetlonarandžaste boje.

Vatrostalno staklo ima veoma nizak stepen ekspanzije (širenja) i pruža maksimalnu sigurnost koja ne utiče na providnost stakla kao ni na rok trajanja.

Pogodno je za ugradnju u vrata kamina i peći na čvrsto gorivo. Vatrostalno staklo se može koristiti u pećima sa otvorenim plamenom, pri čemu nastaju temperature do 800°C.