Ime kao simbol kvaliteta

Preduzeće RADJEVAC- STAKLO mora predstavljati ime kao simbol kvaliteta proizvoda i usluga u oblasti staklarstva. Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga što se ogleda u zadovoljenju potreba i očekivanja zainteresovanih strana.

Poverenje i integritet

Cilj nam je da stvorimo najviši nivo poverenja i integriteta kod naših klijenata

Savremena oprema i alati

Konstantno ulaganje u opremu, praćenje trendova, inovacija u službi je kvaliteta proizvoda i povećanja produktivnosti i rentabilnosti poslovanja uzimajući u obzir tržišne trendove i očekivanja korisnika.

  • Naša politika su najkvalitetniji radovi, materijali i usluge.
  • Pružamo mogućnost konsultacije i pomoć potencijalnim klijentima
  • Pratimo najmodernije svetske trendove
  • Nastojimo da konstantno proširujemo kapacitete
  • Otvoreni smo za mogućnost strateškog partnerstva
  • Podizanje nivoa kvalieteta

Učestvovanje u planiranju

Svaki projekat je jedinstven u obimu, ali proces je sistemski primenjuje na svaki projekat izgradnje.

Mi očekujemo da se uključimo ranu u fazu projektovanja, tako da možemo efikasnije da upravljamo samim projektom, obezbedimo efikasna rešenja za izgradu i identifikujemo izazove u dizajnu.

Ovo uključuje detaljno planiranje što je od presudnog značaja za uspešnu izgradnju i vreme isporuke. Takodje omogućava klijentu jasan put ka procesu od građevinske faze, pa sve do završetka.

Svet Stakla

Prostor u kome boravimo treba da nas odmara i opušta

Šta nudimo:

Izrada kompletnog proizvoda

Pružamo Vam kompletnu uslugu, što znači, dolazimo kod Vas, uzimamo mere, donosimo i montiramo završen proizvod. Odnosi se na sve poslove kojima se bavi naša kompanija.

Zakazivanje za planiranje i dogovor

Zastupamo politiku gde naši klijenti mogu da dobiju kompletan predračun bez obaveze ugovaranja posla

Pomoć klijentima

Obezbedjujemo svu potrebnu pomoć i logistiku našim klijentima

Unapredjivanje saradnje sa poslovnim partnerima

Otvoreni smo za saradnju sa svim poslovnim subjektima

Zadovoljne mušterije su naša reklama...